SLC-Rådgivning
STORKØKKEN

SLC-Rådgivning er din sparringspartner, når du skal planlægge ombygning eller nyindretning af køkken eller kantine.

Vi sørger for tegninger, forhandler med myndigheder og rådgiver kunden i byggeprocessen. I mange tilfælde har vi det fulde ansvar for projektet på kundens vegne.

Behovsanalyse
 

Planlægning - Indretning
Ergonomi - Økonomi

Design - Projektering
Udbudsmateriale

Byggestyring
Kvalitetskontrol

Lovgivning - Myndigheder
Miljø

Kundekreds
 

Kontakt